Nadenken

Jaren lang heb ik de rituelen gevolgd die bij een bepaalde sociale omgeving hoorden. Tot het me opbrak en ik me totaal ontheemd voelde op de plek waar ik volgens de leer van het verbond met Abraham thuishoorde. Waar je het niet thuis voelen maar moest onderdrukken, want je gevoel is verraderlijk en wellicht soms zelfs door de duivel ingegeven.

Vele jaren later, realiseer ik me pas hoe een bevrijding het is geweest om de conclusie te trekken dat ik het niet geloofde. De boodschap was altijd helder. Breng je zelf niet in verleiding door dingen te lezen die je aan het twijfelen zouden kunnen brengen. Nee, vooral niet zelfstandig nadenken of lezen buiten de gegeven schriften om.
Stel je voor.
Ik kan je vertellen, het is waar, je gaat ernstig twijfelen en ik kan je nog meer vertellen: die twijfel is terecht.
Hoe meer ik lees en onderzoek, hoe logischer mijn niet geloven wordt.

Het lezen van artikelen op onderstaande websites hebben me geholpen om mezelf de vrijheid van denken toe te staan, die vrijheid te voeden en me daar goed bij te voelen.

  • De website dogmavrij van Inge Bosscha, die net als ik opgevoed is een gereformeerd vrijgemaakt milieu.
  • Onder andere het artikel “De ethiek van het geloven” van William Clifford op Verboden geschriften
  • “Kinderen van God, wat denken ze (wel)? – de blogspot van Wietze Baron
  • Wat zegt de bijbel? Een website die uitgebreid de andere kant van de bijbelse medaille laat zien.
  • In 2020 werd ik geattendeerd op de website “De wereldwijde vloed” van Tjarko Evenboer, waarin ik open en integer de ‘reis’ beschrijf die ik doorgemaakt heb, zoals hij zijn verhaal aankondigt.