Twijfel – Zondag 9

Vraag 26: Wat gelooft u als u zegt: Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde?

Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op Hem, dat ik niet twijfel of Hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat Hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, Hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw Vader.

Zondag 9 Heidelbergse Catechismus

Ieder mens heeft zo zijn twijfels, het niet kunnen kiezen tussen twee of meer mogelijkheden.

Antwoord 26 is geen eenvoudig antwoord. Taalkundig niet. Begrijpen wat hier staat is geen sinecure. Het zou een mooie oefening zijn voor het taalkundig ontleden en begrijpend lezen van een stukje tekst. Als opgroeiende tiener kun je hier niet veel meer mee dan dit domweg uit je hoofd leren om op bevel op te kunnen dreunen.

Ik zal niet twijfelen, want dat is een gebrek aan vertrouwen. Is dat niet wat er feitelijk staat?

Er staat trouwens ook dat God mij het kwaad doet overkomen. Dat is nog eens een belijdenis. Hoe vaak wordt niet beweerd dat het kwaad niet van God afkomstig is? In zondag 9 staat dat dit wel zo is.

Twijfel is een onbewuste gedachte die door zondag 9 afgedaan wordt als gebrek aan vertrouwen. Het is hoe dan ook jouw schuld. Hij kan en wil. En de vele voorbeelden van het kennelijke niet willen, laten we maar buiten beschouwing of we hebben daar een andere verklaring voor. Want we weten immers niet hoe God dingen doet mee werken ten goede. Daar kom je misschien wel nooit achter. Ook dit is toch wel weer een cirkelredenering. Iedere logica is ver te zoeken. Het is hoe dan ook jouw schuld, want je vertrouwt niet genoeg.

In de podcast Born Again Again*) wordt de suggestie gedaan om je twijfel te onderzoeken in plaats van het als een verboden activiteit te zien. Aan het einde van de aflevering “Exploring doubt” doen zij de suggestie om afstand te nemen van je bubbel van bijbels denken en het systeem van zondeval en verlossing te bekijken. Realiseer je dat het een conceptueel ontwerp is.

Als jouw wereldbeeld je er van weerhoudt je twijfel te onderzoeken, is dat dan geen rode vlag die zegt: stop en doe die stap terug en gebruik je denkvermogen.

*) Born Again, Again is een podcast van Katie en Joe, een getrouwd stel dat het christelijk geloof achter zich hebben gelaten.

Foto door Teona Swift: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/licht-vrouw-wand-kamer-6874301/