Het geheel is meer dan de som der delen – zondag 8

Vraag 24: Hoe worden deze artikelen ingedeeld?
Antwoord: In drie delen. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping, het tweede over God de Zoon en onze verlossing, het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging.


Vraag 25: Wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom noemt u er dan drie, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest?
Antwoord: Omdat God zich in zijn Woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn.

uit Zondag 8 uit de Heidelbergsche Catechismus

Vraag 24 refereert aan zondag 7 waar de twaalf artikelen des geloofs werden genoemd.
De kern van vraag 25 is: Waarom noem je er drie? De kern van het antwoord is: Omdat ik het zeg. Zo staat het er niet, maar zo voelt het voor mij wel. Als het logica was, zou je het begrijpen, maar dat is het niet. Het is een cirkelredenering die vaak gebruikt wordt om aan een geschrift een bepaalde autoriteit toe te kennen. De bijbel is Gods Woord, want dat staat in de bijbel. Als ik dat in een boek zou zetten, geloof je het dan ook?

In cursussen en tijdschriften over schrijven kun je zomaar leren, dat je voorzichtig moet zijn met het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De enige, waarachtige en eeuwige God zijn deze drie onderscheiden personen. Oké. Wat voegt op deze plek de bijvoeglijke naamwoorden enige, waarachtige en eeuwige toe aan het zelfstandig naamwoord God? Ik zie het niet.

Photo by James Wainscoat on Unsplash