Verbinding verbroken – zondag 2

Samengevat kun je het ook zo zeggen:

  • Wat moet je doen? Je aan de wet houden
  • Kan je dat? Nee.
  • Conclusie: ik, ellendig mens. Ja, dan word je vanzelf een ellendig mens.

Nog voor er maar sprake kan zijn van verbinding, is deze al verbroken.
Niet door iemand, maar door de stellige overtuiging dat ik per definitie geen verbinding wil, maar wil haten. Niet eens wil haten, maar zal haten. Omdat ik niet anders kan. Wat een zwarte mens visie is dit toch goedbeschouwd. Hier word je nu niet bepaald opgewekt het leven in gestuurd.

Maar dat is ook helemaal niet de bedoeling, want het verhaal begint pas en anders zou er niets meer te redden zijn. De ongevraagd troost uit zondag 1 krijg je ook niet zomaar. Je moet o.a. eerst weten hoe groot je zonden en ellenden zijn voor je in die troost godvruchtig kunt leven en sterven.

Drie delen: ellende, verlossing en dankbaarheid. Dit klinkt helemaal niet goddelijk of vaderlijk, maar vooral schools, zo is het nu eenmaal. Het is een bedachte werkelijkheid, die weliswaar gebaseerd is op bijbelse overtuigingen, maar daarmee nog steeds bedacht. De tegenwerping dat de bijbel gods woord is, is een cirkelredenering van de bovenste plank. Er is werkelijk geen hond op aarde die zoiets zou geloven als ik dat in een boek zou poneren. Maar ik ben God niet.

Nee, dat klopt, maar als je dus de aanname doet dat god bestaat dan klopt je cirkelredenering opeens? De bijbel is nota bene een eeuwenoude verzameling van 52 boeken diein de loop van een paar honderd jaar bij elkaar zijn gesprokkeld door mensen. Er zijn uit diezelfde periodes nog veel meer geschreven wijsheden die niet zijn opgenomen in de bijbel. Waarom eigenlijk niet? Het argument daarbij is dan dat de samenstelling is geïnspireerd door de heilige geest. Kloppend maken is een van de sterkste punten van de christelijke religie en wellicht wel van alle geloven.

Liefhebben is een prachtige vorm van verbinding maken, maar jammer genoeg is die verbinding tussen god en mens zeer wankel, om niet te zeggen nogal eenzijdig, want van ons moet hij het van nature niet hebben.

Het eerste deel: De ellende van de mens

Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? 
Antwoord: Uit de Wet van God.

Vraag 4: Wat eist Gods Wet van ons?
Antwoord: Dat leert Christus ons in een hoofdsom, Matt. 22 [:37-40]: Gij zult God uw Here liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

Vraag 5: Kunt u zich aan dit alles volkomen houden?
Antwoord: Nee, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten.

Zondag 2 – Heidelbergse Catechismus

Afbeelding van Dimitris Vetsikas via Pixabay