Wat is een waar geloof? – Zondag 7

Vraag en antwoord 21
Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft , maar ook een vast vertrouwen , hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt , dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil.

Zondag 7 uit de Heidelbergsche Catechismus

Van kind af aan ben ik opgegroeid met het vaststaand gegeven dat de Bijbel het onfeilbare woord van God is. Bij die kennisoverdracht is het gebleven, want het is mij destijds nooit duidelijk geworden en misschien zelfs niet duidelijk gemaakt dat er werkelijk geen enkel bewijs is dat er überhaupt een god is en dat hij de bijbel heeft gegeven als zijn woord. In de religie waarin ik ben groot geworden werd er van alles omheen geredeneerd om deze stelling als absolute waarheid in stand te houden.

Als adolescent heb ik op catechisatie (dat is het onderwijs in de geloofsleer) alle 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus uit mijn hoofd geleerd. In zondag 7 leerde ik dat een waar geloof er uit bestaat dat je alles voor waarachtig houd wat God aan ons in Zijn Woord geopenbaard heeft. Mocht je als 12 of 13 jarige je niet realiseren dat dit omgekeerd ook betekent dat twijfelen aan de betrouwbaarheid van die bijbel iets zegt over je geloof, dan werd dat vast wel door de catecheet, die in mijn geval altijd de dominee van dienst is geweest, uitgelegd en ingeprent. Twijfelen aan de betrouwbaarheid van de bijbel betekent dat je geloof niet oprecht is.

En dat klopt. Ik zeg vandaag de dag voluit dat ik de bijbel niet beschouw als het woord van God en het klopt dat mijn geloof niet oprecht is, want ik geloof niet meer in zo een God.

De laatste jaren heb ik regelmatig op de website Watzegtdebijbel gelezen? In het forum van die website las ik op 18 oktober 2021 in een bericht een aantal argumenten dat vragen stelt bij de uitspraak dat God over zijn woord zou waken. Ik vind dat ook wel een mooie samenvatting die voor mij bevestigd dat de bijbel niet Gods woord zal zijn.

1. God heeft wel de wereld met alles erop en eraan geschapen maar voor een simpel ding als een boek heeft Hij blijkbaar mensen nodig.
2. God zorgt voor een spraakverwarring waardoor alleen een heel klein groepje mensen dat boek kunnen lezen en de rest van de mensheid zich moet behelpen met vertalingen.
3. God kiest voor zijn Woord een taal zonder klinkers waardoor woorden meerdere betekenissen kunnen hebben.
4. Het eeuwig blijvende Woord van God wordt geschreven op materiaal dat vergaat waardoor het steeds weer door mensen gecopieerd moet worden
5. Jezus discipelen waren ongeletterd en Jezus zelf heeft ook niets opgeschreven zodat we het nu moeten doen met verslagen die jaren na de kruisiging zijn geschreven. (datering evangeliën)
6. God laat de bijbel schrijven voordat de boekdrukkunst is uitgevonden.
7. God laat mensen bepalen welke boeken WEL en welke boeken NIET in zijn Woord moeten worden opgenomen.
8. God laat gewoon toe dat er aan zijn Woord hele stukken worden toegevoegd cq weggelaten. Pick your choice.
9. Het Woord van God is niet voldoende om te bepalen WAT er precies geloofd moet worden. Daarvoor blijken door MENSEN gemaakte hulpmiddelen zoals geloofsbelijdenissen en leerregels nodig te zijn.

Quote: “Uit je reactie maak ik op dat je vindt dat God er voor had moeten zorgen dat er voor elke taal (en dat zijn er meer dan 6000) een zuivere vertaling beschikbaar is. Maar zo werkt God dus niet.”

Nee, zo werkt God zeker niet, die doet juist het tegenovergestelde. Toen de gehele mensheid nog maar 1 taal sprak en ze dus allemaal dat Woord van God zouden kunnen lezen en begrijpen vond God het wel een goed idee om ze een spraakverwarring te sturen.

Overigens beperkt Gods productie zich voornamelijk tot natuurlijke fenomenen zoals aarde, zon, maan, planten, dieren, bliksem, donder, vuur, hagel, regen, aardbevingen, droogtes, hongersnoden, ziektes, epidemieen, wel/geen zwangerschappen, misvormingen, dood, oorlogen etc. 
Zodra er een boottentkisttrompettenkledingborstplaatslang op stok,  altaarmessen,slotentempel of een boek nodig is moet dat altijd door mensen gemaakt worden. 

Quote: “Het zou ook wel wat lastig zijn, want dan zou er om de zoveel tijd een update ‘uit de hemel’ moeten komen? Want onze taal veranderd steeds.”

Tja, daar kan een almachtige God natuurlijk niet aan beginnen. Veel te lastig! Hij heeft zelfs geen tijd om kinderen te redden van natuurrampen, hongersnoden, en epidemieen laat staan dat Hij dan al die vertalingen zou kunnen maken.

Zondag 7 bevat nog meer vragen en antwoorden:

Vraag 20: Worden dan alle mensen weer door Christus behouden, zoals zij in Adam verloren zijn?

Antwoord: Nee, maar alleen degenen die in Hem door een oprecht geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen.

Vraag 21: bovenaan deze pagina.

Vraag 22: Wat is dan voor een christen nodig te geloven?

Antwoord: Alles wat ons in het Evangelie beloofd wordt, dat is wat de artikelen van ons algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof ons in een hoofdsom leren.

Vraag 23: Hoe luiden die artikelen? 

Antwoord: zie afbeelding hieronder

Zondag 7 Heidelbergse Catechismus