Het gelijk van de zee

Golvend raakt zij het strand
nooit gelijk
als twee harten
die in vuur en vlam
asynchroon kloppend
blijven

als lijven die heet en koud
in en naast elkaar
hetzelfde bed delen
klopt de zee aan de kust

de zee kust
nat en zilt
uitdagend
het land

als twee harten
kloppend

Foto: Robert Woeger via Pixabay