Alles klopte.

Vanmorgen was in De Verwondering een boeiend gesprek met Herman Koetsveld, die een paar uitspraken deed. Over het geloofssysteem zoals dat bij hem thuis in zijn jeugd opgeld deed: “Alles klopte. Ook als het leven niet klopte, dan klopte het weer dat het niet klopte.”

Een uitspraak van een Duitse theoloog/psycholoog over dominees: “Ervaringsloos spreken over vreemde ervaringen” waarbij hij doelt op verhalen als lopen over water, doden opwekken en water in wijn veranderen.

Beide uitspraken troffen me. Over de uitspraak dat alles klopte, zei een bekende van me “Geloven als wiskunde”. Inderdaad, alles was dichtgetimmerd. Zo was het en vragen stellen had geen zin. Maar het klopte en klopt natuurlijk niet dat mensen elkaar de maat nemen omdat ze iets anders denken of geloven dan jij. Met kerkscheuringen tot gevolg die ook weer werden gladgestreken met uitspraken zoiets als: Gods plan gaat door. Maar, lichtpuntje, misschien is de secularisatie c.q. vermenselijking ook al wat dieper doorgedrongen, want nu lees je vaker iets in de zin van “wij blijven bij Gods Woord.” Ja, ja, alsof je de enige bent die de waarheid in pacht hebt en daar eigenaar of bewaarder van bent.

Lijst van richtingen in het christendom.

Let op: Onderstaande afbeelding is een momentopname.


bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/kerkscheuring

Photo by Andrej Lišakov on Unsplash