Vrijheid ervaren

Een facebook contact plaatste een link van een website met een “Verklaring van Tjarko Evenboer over het verlaten van het christelijk geloof.”

Tjarko Evenboer, ik had er niet eerder over gehoord. Hij is een van de twee geestelijk vaders van Evert Kwok en schrijver van de bijbel verdedigende boeken “De Wereldwijde Vloed” en “De Stenen Getuigen.” Ik heb ze niet gelezen en Evert Kwok ken ik van horen zeggen en ik zie wel eens een cartoon langsvliegen op het web. Deze Tjarko heeft begin maart 2020 publiek gemaakt dat hij het christelijk geloof vaarwel heeft gezegd.

De website heeft als adres https://www.dewereldwijdevloed.nl en de afgelopen dagen ben ik daar gaan lezen. In zijn verklaring legt Tjarko uit dat hij niet meer achter de conclusies van zijn twee boeken kan staan. omdat hij tot het besef is gekomen dat hij er al die jaren naast zat met zijn overtuiging.

Ik heb sterk de neiging om heel veel te citeren van zijn website, waar hij in maar liefst elf hoofdstukken uitlegt waarom hij afscheid heeft genomen van het geloof, en ik denk dat ik dat ook maar gewoon ga doen. De kopjes er boven zijn de namen van de betreffende hoofdstukken. En weet, ik heb me ingehouden 😉

Misschien heb ik ook wel de behoefte om zo uitgebreid als Tjarko te onderzoeken en te documenteren waarom ik het geloof vaarwel heb gezegd, maar ik heb simpelweg niet de capaciteiten om dergelijk onderzoek te doen en het zo op te schrijven. Maar ik ben er wel blij mee dat hij het wél heeft gedaan. Dank je wel Tjarko !

Over de menselijkheid van de Bijbel

In de vroege oudheid werden goden gezien als strijdgoden; ieder volk had zijn eigen oorlogsgoden/patroongoden die hen als natie in de strijd ondersteunden. De God van het Oude Testament is exact gelijk aan hoe alle volken destijds een volksgod zagen – een machtige, sterke heerser die zwaar straft en overwinning behaalt met het zwaard. En vervolgens evolueert het Godsbeeld in de Bijbel mee met hoe de samenleving in de oudheid evolueerde. Aangezien God volgens christenen onveranderlijk is, is de enige conclusie dat de menselijke gedachten over God in de Bijbel veranderden.

[…]

Nu is het zo dat het idee dat de Bijbel onfeilbaar en ‘het woord van God’ is, ironisch genoeg niet in de Bijbel zelf terug te vinden is. We vinden in de Bijbel enkel het idee dat de Schrift ‘geïnspireerd’ is. Enkele jaren lang was dat mijn uitvlucht: niet alles in de Bijbel is goddelijk, maar het grote geheel is geïnspireerd, en het is wel het vehikel waarmee God zich openbaart. Maar ook dat heb ik losgelaten omdat ik eerlijk moest toegeven dat het slechts een schijnoplossing is: de God die de Bijbel openbaart is een creatie van de mens; een echte God zou zich niet door een geschrift openbaren dat zoveel gruwelen in zijn schoenen schuift.

Tjarko Evenboer

Problemen met het Nieuwe Testament

Het feit dat de evangelisten op zoveel punten iets anders beweren, toont naar mijn idee juist aan dat veel van de gebeurtenissen rond Jezus nooit opgetekend zijn, maar decennialang mondeling werden verteld. Vermoedelijk circuleerden in alle christelijke gemeenschappen verschillende versies van de verhalen. De evangelisten, die Jezus’ leven wilden vastleggen, hebben verschillende veelal mondelinge bronnen geraadpleegd en op basis daarvan geprobeerd de geschiedenis te reconstrueren.

Tjarko Evenboer

God moet groter zijn dan religie

Ik durf te beweren dat ieder mens op aarde leeft vanuit ofwel liefde ofwel het gebrek eraan.


De grootste helden die de grootste zegen voor de mens waren, handelen uit liefde.
De grootste misdadigers, handelden uit een gebrek eraan.
Alles hangt uiteindelijk samen met liefde. Liefde is de enige oplossing.

Tjarko Evenboer

Bovennatuurlijke ervaringen

Men redeneert als volgt: “Ik begrijp al die dingen in het Oude Testament ook niet, maar ik wéét dat God liefdevol is, want zo ervaar ik hem dagelijks.” Maar het feit dat mensen een bepaalde Godservaring hebben is niet een bewijs van de geldigheid of accuraatheid van hun heilige boek. Als mensen overal op aarde, in alle religies, connectie maken met God, dan betekent dit dat de God die christenen ervaren misschien helemaal niet de God van hun heilig boek is. Misschien beweegt God wel overal in de ruimte die hem gegeven – in alle culturen en alle religies. Je spirituele ervaringen zijn dus geen ‘bewijs’ dat je leer de ‘ware’ is.

Tjarko Evenboer

De christelijke brainwash

In dit hoofdstuk legt hij uit hoe hij mentale problemen ontwikkelde en ontdekte dat dit voor een deel kwam door zijn geloof en “een verkrampte neiging alles goed te moeten doen.”

Ik kreeg grote moeite zelf na te denken en zelf te voelen – ik wist zelfs niet meer hoe dat werkte.

Tjarko Evenboer

Binnen alle sekten en religies is er een leer die ‘de waarheid’ genoemd wordt. Discussie en kritische vragen over die waarheid worden nooit echt verwelkomd, twijfelen erover wordt ontmoedigd of weggezet als ‘een opening voor afdwalen’. Er wordt nooit gezegd: ‘Ga eens nadenken of dit geloof wel echt de waarheid is. Durf vragen te stellen. Lees ook boeken van andersdenkenden.’ Integendeel. Diep kritisch nadenken over de doctrines is ‘not done’, want het is tenslotte ‘de waarheid’ en je moet het simpelweg aannemen zonder erover te denken. Boeken van andersdenkenden zijn daarom ook al gauw ‘misleid’. We zien dit ook onder christenen. En ik zie bij mijzelf als ik terugkijk: ik wilde niet twijfelen, wat ik geloofde was per definitie de waarheid. Twijfelen was in feite een opening voor de duivel.

Tjarko Evenboer

En ik kan niet geloven dat de God die dit universum schiep zoiets nodig zou hebben, en zichzelf niet op een manier kan openbaren zonder dat mensen zich moeten programmeren met een boek. Voor mij is het helder dat het christendom een religie is, een menselijk systeem.

Tjarko Evenboer