Geen zin

‘De zin van het bestaan is troost vinden – en troost bieden – voor het feit dat er niet zoiets is als de zin van het bestaan.’

Tim Fransen

Van oudsher was in het Westen het antwoord op deze vraag religieus, zoals dat nog zo is in grote delen van de aardbol, en luidde iets in de trant van: ‘Leven naar de wil van God.’ De vraag is dan vooral wat die goddelijke wil precies inhoudt, aangezien hij via via weliswaar een rijk oeuvre aan religieuze geschriften heeft laten uitgeven, maar er niet bij heeft gezegd welke de juiste is, en bijvoorbeeld ook niet of hij aan het ginnegappen was met de terugkerende boodschap dat ongelovigen en homoseksuelen een vervroegd levenseinde verdienen, of dat het hem menens is. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, misschien ook zijn gevoel voor humor; wellicht was het al die tijd gewoon een lugubere running gag.

Tim FRansen