Religieus traumasyndroom

Er is een nieuwe website gelanceerd over Religieus Traumasyndroom. Erg informatief, maar ook vol triggers.

Zoals bijvoorbeeld de lijst van oorzaken die invloed hebben op de (ontwikkeling van de) identiteit en daarmee op alles wat iemand persoonlijk raakt.

Die lijst alleen al triggert allerlei gedachten die ooit als vanzelfsprekend werden aangenomen en opgenomen.
Als ik de achterliggende toelichting van die oorzaken leest, dan krijg ik een zelfde gevoel van afkeer als ik had bij het lezen van “Knielen op een bed violen”.

 1. Slechts één waarheid (buitensluiting andersdenkenden, angst om af te wijken, zwart-wit-denken).
 2. Niet van deze wereld zijn (angst voor de buitenwereld, sociale onbeholpenheid buiten de groepering).
 3. Negatief zelfbeeld (schuld, schaamte en onzekerheid als basishouding).
 4. Onderdrukte gevoelens (niet weten wat je wilt, geen grenzen kunnen aangeven, emotionele ‘armoede’).
 5. Angst voor straf (proberen niet op te vallen en niemand boos te maken’, perfectionisme, fatalisme).
 6. Extern gezag (gevoelig voor onderdrukking/narcisme, ’de ander’ bepaalt).
 7. Koppeling tussen liefde en lijden(ongezonde relationele programmering).
 8. Geestelijke strijd (voortdurend leven in oorlogsgebied, chronische spanningsklachten).
 9. Zonde tegen de Heilige Geest (doodsangst, twijfel en onzekerheid).
 10. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen (besef van angst komt achteraf/ ptss-klachten).
 11. Angst voor de hel (actief angstnetwerk en nachtmerries, angst voor afwijzing en de dood).
 12. Eerst religie, dan het kind (liefde onder voorwaarden, diep [onbewust] basisgevoel van afwijzing en miskenning).
 13. “En hij zal over u heersen” (onderdrukking van de vrouw en van ‘het vrouwelijke’).
 14. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (aangeleerde passiviteit en naïef wereldbeeld).
 15. Seksuele onderdrukking (seksuele geremdheid, seksueel naïef, seksueel ‘verknipt’).

Al met al een website met veel stof tot lezen en nadenken, wat ook de vaderlandse pers niet ontgaan is.

..