Bewust zijn

Ooit was ik me niet bewust iets te voelen
Er is een tijd geweest dat ik niet wist wat ik bewust voelde
Er is een tijd geweest dat ik niets anders wilde dan voelen dat ik leef
Er is een tijd geweest dat mijn gevoel zei dat ik nauwelijks leefde 
Soms overvalt me het gevoel dat de tijd geweest is om bewust te leven 
Bewoest zijn is een kunst die je pas door de tijd heen leert
Als je bewust bent van je zijn, voel je dat je leeft. 
Voelen dat je bewust leeft, is een activiteit.

In mijn ontwakend bewust zijn, voelde ik me unheimisch op de heilige plek waar ik door geboorte terecht was gekomen. Ik ontwaakte wat laat, maar werd uiteindelijk wel wakker uit een religieuze, bij tijd en wijle boze droom. 

Nu leef en neem ik het leven simpelweg zoals het is. Eindig.