Nazomer

het grauwe grijs wordt
opgelicht door een lage
trage zonnestraal