Het vergeetboek

Vergeetboek op Trouw.nl

Enkele weken geleden bladerde ik op trouw.nl en las  “Wat zou u het liefste vergeten” en vond vervolgens een weblink naar het vergeetboek, een cadeautje van gesproken gedachten.

Aan een negental schrijvers worden lastige vragen voorgelegd. Zoals:  “Vindt u werkelijk troost in het vooruitzicht na uw dood herinnerd te worden door uw dierbaren?”

Met filmpjes van Nelleke Noordervliet, Bert Keijzer, Wim Brands en ook Anna Enquist, die zei: “Als je niet zou kunnen verdringen, kan je niet leven.”

Zoals hierboven blijkt was ik eens al webzappend op het vergeetboek uitgekomen. Een paar dagen later typ ik vol zelfvertrouwen in www.hetvergeetboek.nl

Doel gemist, want ik kom niet uit op het eerder gevonden vergeetboek. Jammer? Nee integendeel, want ik kom op http://www.konarciq.net/index.html, een ontzettende leuke persoonlijke website van Margreeth van der Veen. Over haar vergeetboek schrijft zij:

In het Vergeetboek staan veel dingen die maar het best vergeten kunnen worden. En dat is goed. Soms echter komen er dingen in het Vergeetboek die daar niet in horen. Dingen die dan vergeten worden, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is.

En inderdaad, Margreeth’s vergeetboek is een prachtig initiatief om vergeten gedichten lezend te houden. Nee, lezend is geen schrijffout. Een gedicht leeft immers pas als het gelezen wordt!

Beide websites kan ik je aanbevelen om eens te bladeren, te lezen, te luisteren en te kijken. Niet vergeten!